top of page

FCI Standaard

 

Algemene verschijning
Lange ledematen, vierkante bouw, zijn verschijning doet denken aan een miniatuurgreyhound en -sloughi. Kan als toonbeeld van bevalligheid en adel beschouwd worden.

Belangrijke verhoudingen
De lichaamslengte is gelijk aan of iets minder dan de schofthoogte. De lengte van de schedel bedraagt de helft van de lengte van het hoofd. De lengte van het hoofd kan tot 40 % van de schofthoogte bedragen.

Gedrag en karakter
Gereserveerd, aanhankelijk, dociel

Hoofd
Lang en smal van vorm, de lengte van het hoofd kan tot 40 % van de schofthoogte bedragen

Schedelgedeelte
Platte schedel, waarbij de bovenbelijningen van de schedel en de voorsnuit  parallel lopen. De lengte van de schedel bedraagt de helft van de lengte van het hoofd. Het gedeelte onder de oogkassen moet goed geciseleerd (besneden) zijn.


Stop
Zeer geringe stop

 

Aangezichtsgedeelte
Neus:              Donker gekleurd, bij voorkeur zwart met goed geopende neusgaten.
Voorsnuit:       Spits toelopend, de lipranden donker gepigmenteerd; lippen fijn en strak tegen de kaak  aanliggend.
Kaak:              Lang, met goed kroonvormig geplaatste snijtanden, krachtig in verhouding tot de grootte van de hond.
Wangen:         Droog
Gebit:             Gezond en compleet. Tanden haaks op de kaken ingeplant, schaargebit.
Ogen:             Groot en expressief, de oogbol noch diep verzonken, noch uitpuilend. De iris moet donker  zijn, de randen  van de oogleden zijn gepigmenteerd.
Oor:                Goed, hoog aangezet, klein, met dun kraak- been. Het oor wordt achterwaarts gevouwen en wordt achter op de nek en  hoog op de hals gedragen. Bij oplettendheid wordt het onderste gedeelte van het oor  omhoog  geheven, terwijl het bovenste gedeelte zijdelings horizontaal gedragen wordt "als dakjes".

Hals
Zijaanzicht:    Licht gebogen bovenbelijning, die aan de onderzijde abrupt in de schoft overgaat
Lengte:          Gelijk aan de lengte van het hoofd
Vorm:             Afgeknot kegelvormig, goed bespierd
Huid:              Droog en zonder keelhuid

 

Lichaam             

De lichaamslengte is gelijk aan of nauwelijks minder dan de schofthoogte
Bovenbelijning:  Recht zijaanzicht met een gebogen rug- lendenbelijning, die vloeiend overgaat in het kruis
Schoft:                Voldoende geprononceerd
Rug:                    Recht, goed bespierd met een diepe borstkas die tot aan de ellebogen reikt.
Kruis:                  Sterk hellend, breed en bespierd.
Borstkas:             Nauw
Staart:                Laag aangezet, reeds vanaf de staartwortel dun en geleidelijk versmallend tot aan de punt. Zij wordt wat de eerste helft betreft laag en recht gedragen en vervolgens naar boven gebogen.  Als zij tussen de achterbenen naar boven wordt getrokken, moet zij iets boven de hoogte van de heup uitkomen. Kort behaard.

Ledematen
Voorbenen:        Totaalbeeld: recht met een droge bespiering
Schouder:          Een weinig schuin met goed ontwikkelde bespiering, duidelijk afgetekend.
Opperarm:         Met een stompe hoek tussen opperarm en schouder en evenwijdig aan de middenas van het lichaam
Ellebogen:          Noch naar binnen-, noch naar buiten draaiend.
Onderarm:          De lengte van het been, gemeten vanaf de grond tot aan de elleboog, bedraagt nauwelijks meer dan de lengte van de elleboog tot aan de schoft; zeer fijn bot;  de onderarm goed  verticaal geplaatst, gezien van de voor- zowel als zijkant.
Middenvoet:       Gelegen in het verlengde van de verticale lijn van de onderarm; van opzij gezien staat hij een weinig schuin
Voet:                   Bijna ovaal van vorm, klein, met gebogen en goed aaneengesloten tenen. Voetkussentjes gepigmenteerd. De nagels zwart of donker al naar gelang de kleur van de vacht en van de voet, waarop wit is toegestaan
Achterbenen:     Totaalbeeld en van achteren gezien: goed recht
Dij:                      Lang, droog, niet zwaar, met een goed afgetekende bespiering
Onderbeen:        Zeer schuin, fijn van bot, met een duidelijk aanwezige groef in het spronggewricht
Spronggewricht:   Liggen in het verlengde van de denkbeeldige verticale lijn getrokken vanuit de punt  en middenvoet:  van het zitbeen
Achtervoet:         Minder ovaal dan de voorvoet met gebogen en goed aaneengesloten tenen; voetkussentjes en nagels goed gepigmenteerd, zoals bij de voorvoeten

Gangwerk 
Verend, harmonieus, geen hackney (niet steppend). Snelle galop met korte afzet.

Huid
Fijn en goed aanliggend op alle plaatsen van het lichaam, uitgezonderd op de ellebogen, waar de huid iets minder strak is.

Vacht
Aard van de beharing: de vacht is kort en fijn over het hele lichaam zonder enige franje

Kleur van de beharing
eenkleurig zwart, grijs, leigrijs, leikleurig en geel (in het Italiaans isabel) in alle nuances. Wit is slechts toegestaan op borst en voeten.

 

Grootte en gewicht
Schofthoogte:      minimaal 32 cm, maximaal 38 cm, zowel voor reuen als teven|
Gewicht:              maximaal 5 kg, zowel voor reuen als teven

 

Fouten
Iedere afwijking van de voorstaande rasbeschrijving vormt een fout, welke tijdens de keuring bestraft moet worden al naar gelang de zwaarte van voorkomen. Dit geldt ook voor honden die voortdurend in telgang gaan en die een hackney of hoog-steppend gangwerk vertonen.

 

Eliminerende fouten
Duidelijk holle of bolle bovenbelijning van snuit en schedel, neusspiegel geheel of gedeeltelijk ongepigmenteerd, holle of bolle bovenbelijning van de voorsnuit. Hubertusklauwtjes, boven de ruglijn gedragen staart, meerkleurige vacht, wit buiten op de in de standaard aangegeven plaatsen. Grootte kleiner dan 32 cm of groter dan 38 cm zowel voor reuen als voor teven.

 

Diskwalificerende fouten
Over- of onderbijt, glasogen, totaal pimentgebrek op de rand van de oogleden, geen staart of korte staart, hetzij aangeboren hetzij later veroorzaakt.

NB. Reuen moeten twee normaal uitziende en volledig ingedaalde testikels hebben.

 

Bron Whippet Club

 

bottom of page